Missie

Grijkoort stelt zich tot doel sociale integratie te bevorderen voor wie het moeilijk heeft op de arbeidsmarkt in Zuid Oost-Vlaanderen.  Hiertoe organiseert Grijkoort opleiding, begeleiding en tewerkstelling.

Visie

Grijkoort wil op diverse terreinen initiatieven nemen om zo op  duurzame wijze samen te werken met zijn klanten waardoor we alle medewerkers kansen kunnen geven om zich te ontplooien en kansen te grijpen.  Daarbij willen we in het bijzonder aandacht besteden aan zorg, veiligheid, maatschappelijke verantwoordelijkheid en duurzaamheid.

Waarden

Respect, zorg en verantwoordelijkheid

Algemeen Directeur: de heer Jan Foulon

Jan Foulon

 

Grijkoort bestaat uit 3 vzw’s:

- vzw GRIJKOORT - BEGELEID WERK (opgericht in 1990): opleiding & begeleiding

 • Restaurant De Pepermolen
 • Strijkdienst
 • Poetsdienst

- vzw GRIJKOORT - WERKPLAATS (opgericht in 1998): tewerkstelling

 • Groendienst
 • Renovatiedienst
 • Arbeidszorg

- vzw GR.O.O.D. (opgericht in 2006): ondersteunende vzw (GRijkoort – Ontwikkeling – Ondersteuning – Diensten)

Grijkoort is in de voorbije jaren binnen de regio uitgegroeid tot een belangrijke partner op het vlak van sociale begeleiding voor mensen die dat nodig hebben op de arbeidsmarkt. Dit gebeurt binnen vijf hoofdactiviteiten: groenbeheer, renovatie, strijkdiensten, een restaurant en poetsdiensten.

Iedere klant kan een beroep doen op het professioneel uitgebouwde aanbod van Grijkoort en ondersteunt hiermee de sociale tewerkstelling in de regio.

In 1990 neemt vzw Ter Wilgen, onder leiding van Geert De Bou, het initiatief om vzw Begeleid Werk op te richten met als doel ‘de opleiding van personen met verminderde kansen op de arbeidsmarkt’.

Vanaf 1991 bouwt de vzw, binnen de regelgeving van de projecten Kansarmoede, een leerwerkplaats uit. Later wijzigt de naam vzw Begeleid Werk in Grijkoort en nog later in vzw Grijkoort-Begeleid Werk.

Bij de start van de werking stelde de gemeente Kluisbergen, meer bepaald in de deelgemeente Berchem, leegstaande containerklassen ter beschikking van de vzw.
Bij de zoektocht naar een passende naam zag notaris Ghys, op een oud plan van de spoorwegen, dat dit gehucht als naam had Grijkoort.
De keuze was snel gemaakt: een neutrale naam en een verwijzing naar de startplaats van de vzw.

De vzw wordt vanaf november 1993 erkend als opleidingscentrum voor personen met een lage beroepsscholing. Ze organiseert naast trajectbegeleiding ook de volgende opleidingen: klusjesman, keukenhulp en algemeen onderhoud, en polyvalent groenarbeider. Deze opleidingen worden gefinancierd door het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Administratie Werkgelegenheid, de VDAB en het Europees Sociaal Fonds.

Inspelend op de socio-economische situatie van de regio, worden in 1998 in het kader van het Sociaal Impulsfonds o.a. de volgende initiatieven ontwikkeld: een sociaal restaurant in Ronse en strijkwinkels in Ronse en Brakel.

In mei 1998 wordt de vzw Grijkoort-Werkplaats opgericht; ze ontvangt aanvankelijk als sociale werkplaats een erkenning voor tewerkstelling van 16 laaggeschoolde arbeiders in groenonderhoud en bos- en natuurbeheer. Onder vzw Grijkoort-Werkplaats valt ook Arbeidszorg. De mensen van Arbeidszorg versterken voornamelijk de Groenafdeling. 

Het arbeidszorgproject van vzw Grijkoort-Werkplaats richt zich naar personen die door allerlei redenen niet (meer) kunnen werken onder arbeidscontract in het gewone arbeidscircuit of in beschutte en sociale werkplaatsen, maar bij wie de behoefte om te werken wel sterk aanwezig is.

In een volgende uitbreidingsronde wordt eveneens de erkenning verkregen om de activiteit ‘renovatie’ op te starten.

De eerste jaren vinden de activiteiten plaats in Kluisbergen. In 1998 ontvangt de vzw in Ronse een gebouw in erfpacht van de Zusters van Barmhartigheid. Dit gebouw, gelegen in het centrum van de stad, biedt troeven om de verschillende activiteiten en met name het sociaal restaurant en de strijkwinkel, beter te ontwikkelen. Daarnaast worden ook lokalen verhuurd aan onder meer collega’s en sociale organisaties.

In 2018 telt vzw Grijkoort Begeleid Werk-Werkplaats 150 mensen (116 doelgroepmedewerkers en 34 omkadering).

ESF-project 432

Vanuit het Decreet Maatwerk en het decreet lokale diensteneconomie moedigt de Vlaamse regering inspanningen aan om meer medewerkers te laten doorstromen van sociale economie naar reguliere economie.

De doelgroep zijn medewerkers uit het maatwerk en LDE die voor VDAB doorstroomklaar zijn.

 • LDE-medewerkers  moeten normaal na 5 jaar doorstromen
 • VDAB doet minstens elke 5 jaar een (her)evaluatie van de maatwerk medewerkers om hun doorstroomrijpheid na te gaan

Momenteel wordt ongeveer 10 % van hen geherindiceerd.

Wanneer een medewerker doorstroomklaar is, kan VDAB een doorstroomtraject laten opstarten bij een gemandateerde voorziening zoals Grijkoort.

Via o.a. ESF-project 432 worden deze medewerkers aan Grijkoort toegewezen om hen verder te begeleiden in het vinden van een job in het reguliere circuit.

Bij Grijkoort kan je terecht voor

 • Doorstroombegeleiding OP MAAT
 • Doorstroomadvies
 • Doorstroomcoaching

 

Meer weten?

Contacteer evelyne.robyns@grijkoort.be of barbara.bufkens@grijkoort.be

- Reeds jarenlang lid van onze grootste netwerkpartner: de Taborgroep

- Eveneens nauwe verbondenheid met onze collega-organisatie: Compaan

- Wij hebben een bijzondere samenwerking met volgende steden en gemeentes: Ronse, Kluisbergen, Brakel, Lierde, Geraardsbergen, Oudenaarde, Wortegem-Petegem, Zwalm, Kruishoutem, Zingem, Gavere alsook met de Provincie Oost-Vlaanderen

- Andere opdrachtgevers zijn:

 • Vlaamse Bosgroepen
 • RLVA
 • ...
Ronse
Oudenaarde
Kruisem
Wortegem-Petegem
Geraardsbergen
Brakel
Lierde
Kluisbergen
Oost-Vlaanderen