Wat kan Kaboes voor u doen?

Kaboes is een winkel voor mensen die het tijdelijk moeilijk hebben.  Ze vinden er basisproducten - vooral voeding en verzorgingsproducten - tegen lage prijzen.  Er worden eveneens gratis producten verdeeld.  De goederen zijn afkomstig van de voedselbank, de Europese Unie en giften van plaatselijke handelaars.

Bij Kaboes gaat het niet alleen over kruidenierswaren. Mensen vinden er ook een luisterend oor, een goed gesprek, advies en hulp om terug structuur in hun leven te krijgen.

In de ontmoetingszaal kunnen de klanten bij een kopje koffie elkaar ontmoeten en verschillende sociale organisaties leren kennen. Zo kunnen ze informatie krijgen over huisvesting, opvoeding, vrijetijdsbesteding, werk en officiële papieren.

Vrijwilligerswerk speelt een cruciale rol om die ondersteunende en sociale functie van Kaboes te vervullen.

 

Geïnteresseerd in vrijwilligerswerk? Wilt u Kaboes steunen? Contacteer ons of spring eens binnen!

Aangepaste openingsuren !!! 

Vrijdag kan u inschrijven van 8u30 tot 11u30 en van 13u30 tot 16u30.

Graag willen wij jullie vragen om afstand te houden, alleen en zonder kinderen te komen.

 

kaboes
Fabienne Vandecasteele

Verantwoordelijke Sociale kruidenier Kaboes

Fabienne Vandecasteele

G 0476 78 20 31
T 055 23 24 56
E fabienne.vandecasteele@grijkoort.be
A

Spinstersstraat 36 -Den Botaniek-
9600 Ronse

Maatschappelijke zetel en postadres

Peperstraat 8,
9600 Ronse

 

Heel wat mensen in België lijden honger en zoeken toevlucht tot voedselhulp om zich dagelijks van voedsel te voorzien. Wij engageren ons om tegemoet te komen aan deze basisbehoefte.

Onze organisatie verdeelt voedingsmiddelen ontvangen vanuit het Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen (FEAD). Via dit fonds krijgt België van de Europese Unie middelen om bij te dragen tot voedselhulp en/of materiële hulp.

De POD Maatschappelijke Integratie beheert een bedrag afkomstig van de Europese Unie en dit in nauwe samenwerking met haar partners. Met de steun van dit Fonds, voorziet de POD Maatschappelijke Integratie jaarlijks meer dan 750 organisaties en OCMW’s van producten om gratis te verdelen onder de meest behoeftigen in België. Dit alles in samenwerking met de 9 voedselbanken van het land, het Rode Kruis, Foodsavers Antwerpen en Alimen'T.

De FEAD voedselhulp gaat gepaard met begeleidende sociale maatregelen. Dit om de betrokkenen te helpen de weg uit armoede te vinden.


Contacteer ons